071 407 47 70
010 273 32 58

Hoortoestellen komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding als uw gehoorverlies meer dan 35 dB bedraagt en/of als u last heeft van ernstige tinnitus.

De toestelprijs is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De vergoeding vanuit de basisverzekering voor hoortoestellen is 75% van de toestelprijs. Dit betekent dat u zelf 25% moet betalen. Houdt u er wel rekening mee dat de vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico. Bent u aanvullend verzekerd, dan krijgt u wellicht nog een extra vergoeding.

Verleende zorg naar aanleiding van bijzondere individuele zorgvragen, zoals kinderen met een taal-, spraakprobleem, komt eventueel ook in aanmerking voor vergoeding.

De toestelprijs en de basisvergoeding is afhankelijk van de vraag of u een ‘eenvoudige’ of ‘complexe’ zorgvraag heeft. Om dat te kunnen bepalen, volgen wij eerst de twee stappen van het zogenoemde ‘hoorprotocol’. 1) we doen een gehoormeting (medische check en audiologisch); en 2) u vult een vragenlijst in waarmee uw beperkingen en wensen in kaart worden gebracht. Stap 3 is het zoeken naar de best passende ‘hooroplossing’.

Meer voorlichting over prijzen, vergoedingen en de afhandeling van zaken met uw verzekeraar, geven wij u graag in een persoonlijk gesprek. Ook hebben wij actuele informatie op papier voor u beschikbaar. Neem voor het maken van een afspraak vrijblijvend contact op met ABC Hoortechniek in Katwijk of Schiedam.