STAR CERTIFICERING:

Wij zijn StAr gecertificeerd en zijn er trots op dat wij het keurmerk "erkend Audicien" mogen voeren. StAr staat voor "Stichting Audicienregister". De Stichting Audicienregister bewaakt de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien en zorgt voor bij- en nascholing. De Stichting stelt de kwaliteitsmaatstaven op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting en controleert audiciens en audicienbedrijven hierop.
In de Stichting Audicienregister werken vertegenwoordigers van slechthorenden, kno-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen én audiciens samen aan de verbetering en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening door audiciens. Voor meer informatie over Stichting Audicienregister klikt u hier.

 

Wat betekent dit voor u?

Dit Keurmerk biedt u de zekerheid dat:

  • u bij ABC Hoortechniek wordt geholpen door gekwalificeerde audiciens.
  • onze dienstverlening 'up to date' is en wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven.
  • wij gebruik maken van geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden.
  • u kunt kiezen uit een breed scala van hoortoestellen, waaronder:
  • toestellen die geheel worden vergoed door de zorgverzekeraar
  • de meest geavanceerde toestellen waarvoor een bijbetaling noodzakelijk is.
  • hoortoestellen eerst 'op proef' worden verstrekt. Pas als u tevreden bent volgt de aanschaf.
  • u bij klachten een beroep kunt doen doen op de Stichting Audicienregister.
  • wij op regelmatige basis door de Stichting worden gecontroleerd. Als wij niet voldoen aan de kwaliteitsnorm verliezen we het keurmerk.
  • wij werken middels een uitgebreide intake om de wensen in kaart te brengen, uitleg te geven en eventueel aanvullende testen te doen.