Hoortest

Twijfelt u aan uw gehoor, kom dan gerust eens langs voor een hoortest of maak een
afspraak. De Star gecertificeerde audiciens van ABC hoortechniek kunnen uw gehoor
opmeten en uw een deskundig advies geven over de te volgen stappen

Een Star certificatie wil zeggen dat onze audiciens aan alle eisen voldoen die door Star op
het gebied van scholing, bijscholing en vakkennis worden opgelegd. Regelmatig worden
cursussen en trainingen gevolgd en lezingen bijgewoond, zo blijven de audiciens van ABC
Hoortechniek op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen op hoortoestelgebied en zijn
zij in staat te werken met hoogwaardige en moderne apparatuur.

KNO

Bij aanschaf van een eerste hoortoestel of bij speciale problemen zullen wij u altijd adviseren
eerst een bezoek te brengen aan de KNO arts zodat deze eventuele medische problemen kan
constateren en oplossen. Na uw bezoek aan de KNO arts of na de hoortest kunt u overgaan
tot het uitproberen van de hoortoestellen.

Hoorservice

Aan de hand van het audiogram bespreken we alle mogelijkheden van de verschillende
type hoortoestellen . Er zijn veel verschillende hoortoestellen, welk hoortoestel het meest
geschikt is voor u is afhankelijk van het gehoorverlies, de ruimte in de gehoorgang maar
natuurlijk ook van uw persoonlijke wensen. Zo komen wij samen met u tot
een keuze en kan het hoortoestel worden besteld.
Daarna komt u terug voor het aanmeten en afstellen van het hoortoestel en gaat u het
hoortoestel geheel vrijblijvend uitproberen.

Prijzen van hoortoestellen

Hoortoestellen komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding als uw gehoorverlies meer dan 35 dB bedraagt en/of u last heeft van ernstige tinnitus.

De toestelprijs is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.  De vergoeding voor hoortoestellen is 75% van de toestelprijs vanuit de basisverzekering. Dit betekend dat uw eigen bijdrage 25% van de toestelprijs is. U dient er wel rekening mee te houden dat de basisvergoeding verrekend wordt met uw eigen risico. Als u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat u nog een extra vergoeding krijgt. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekering. De audiciens van ABC Hoortechniek geven u hier graag voorlichting over.

Om voor een hoortoestel in aanmerking te komen geldt dat uw gehoorverlies (gemiddelde van de metingen bij 1000, 2000 en 4000 Hz) 35 dB of meer moet zijn en/of dat u last heeft van ernstige tinnitus. Ook bijzondere individuele zorgvragen kunnen als indicatie gelden, zoals kinderen met een taal-, spraakprobleem.

De toestelprijs en de basisvergoeding is afhankelijk van de categorie waarin u valt. Om te bepalen in welke categorie u valt moeten wij ons houden aan het zogenaamde "hoorprotocol". 

Hoe werkt dat hoorprotocol:

  • Stap A: er wordt gemeten hoe uw gehoor er voor staat (medische check en audiologische metingen).
  • Stap B: er wordt met een speciale vragenlijst in kaart gebracht welke beperkingen u ervaart in het horen en verstaan en wat de belangrijke situaties zijn waar verbetering moet komen (luistersituaties).

Stap A en B moeten uitwijzen of u een eenvoudige of een complexe ‘zorgvraag’ hebt ofwel in welke categorie u valt.

  • Stap C: er wordt gezocht naar de passende ‘hooroplossing’. Hoortoestellen zijn ingedeeld in eenzelfde vijf-groepen-indeling van eenvoudig naar complex. Valt u bijvoorbeeld in categorie 2, dan kiest u samen met uw audicien een hooroplossing uit bijbehorende toestelcategorie 2. U moet uit minimaal 2 of 3 merken per categorie kunnen kiezen.

Wilt u een toestel uit een hogere categorie, dan komt u niet meer voor vergoeding in aanmerking.
Wilt u een toestel uit een lagere categorie aanschaffen om zo een lagere 25% eigen bijdrage te krijgen, dan heeft dit niet de voorkeur van de verzekeraars en evenmin van de audiciens en zal dit moeten worden vastgelegd in uw zorgdossier.
Wilt u accessoires aanschaffen zoals een afstandsbediening, dan kunt u hiervoor bijbetalen (soms worden deze ook vergoed vanuit de aanvullende verzekering).

De afwikkeling van de basisvergoeding met de zorgverzekeraar gebeurt door ABC Hoortechniek, hier hoeft u zelf niets aan te doen. Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf het aanvullende gedeelte te declareren, indien van toepassing.

Service en nazorg

Uw zorgverzekeraar gaat 1 keer in de vijf jaar een hoortoestel vergoeden. Om vijf jaar
met uw hoortoestel te kunnen doen is het dus belangrijk om het regelmatig te laten
controleren door ABC Hoortechniek . Ook kunt u tussentijds uw gehoor laten testen door
ABC Hoortechniek zodat zij uw hoortoestellen opnieuw voor u aan kunnen passen.

Afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact op met ABC Hoortechniek in Katwijk of in Schiedam